9 november 2012

Deelraad of Bestuurcommissie: wat betekent dat voor Zuid?

Begin oktober heeft het Amsterdamse college van B&W een voorstel tot herziening van het bestuurlijk stelsel ingediend. De bedoeling was over dit voorstel op 7 november j.l. in de gemeenteraad een besluit te nemen, maar dat is met enkele weken uitgesteld.
Wat zijn de gevolgen van dit voorstel voor de lokale democratie in ons stadsdeel?
In de Bijzondere Ledenvergadering van 15 november willen we aan de hand van een aantal stellingen hierover van gedachten wisselen met Frank de Wolf, onze fractievoorzitter in de Gemeenteraad, en Michiel Geuzinge, voorzitter van de Amsterdamse PvdA.

Geen éénrichtingsverkeer, vooral de leden moeten aan het woord komen.
We willen ons concentreren op wat het voorstel betekent voor de lokale democratie en de burger, maar ook de wijze van totstandkoming van het voorstel komt aan de orde.
Zie voor achtergrondinformatie de pagina op de Amsterdamse PvdA-website (het uitstel van de besluitvorming is bij het versturen van deze e-mail daarop nog niet verwerkt).

Locatie: Pelgrimskerk, Backershagen 15 (hoek van Boshuizenstraat)
Zaal open 19:30, begin vergadering 20:00 uur.