Door op 23 mei 2013

De binnenkant van de politiek

Op 4 en 12 juni om 20:00 u. belegt de PvdA Zuid in het MFC Binnenhof twee bijeenkomsten over hoe en waarom de politiek werkt zoals die werkt.Waarom laat onze stadsdeelfractie niet meer hun tanden zien?

  • Waarom verdedigen PvdA-bewindslieden voorstellen waarvan ze weten dat die voor onze partij niet goed verteerbaar zijn?
  • Hoe kan het nu dat, als we tijdens de verkiezingen aangeven meer met de SP, GL of D66 willen doen, dat bij een formatie niet meer terug komt?”
  • Waarom stellen Kamer- of fractieleden soms van die idiote vragen, en als ze die dan al hebben gesteld gaan ze zitten twitteren of zo, het antwoord lijkt ze niet meer te interesseren?

Wat is hier nu aan de hand?
Is de politiek nu werkelijk zo irrationeel of zit dat anders?
Tijdens deze twee bijeenkomsten gaan we kijken hoe het zit.
We kunnen vier werelden met hun eigen logica/rationaliteit onderkennen:

  • Ambtelijk domein
  • Bestuurlijk domein
  • Politiek domein
  • Maatschappelijk domein

De eerste avond verkennen we het krachtenveld waar bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers mee te maken hebben: de vier domeinen. Daarbij krijgen we een inzicht welke dynamiek in elk van die domeinen speelt en zien we welke logica of rationaliteit er heersend is.
De tweede avond zoomen we in op de wereld van bestuurders (de macht) en volksvertegenwoordigers (de controleurs van de macht).
We hebben dan twee gasten, één uit het politieke domein en één uit het bestuurlijke domein.

Mocht je interesse hebben, meldt je dan aan via zuid.amsterdam@pvda.nl of fredcohen@fredcohen.nl

Fred Cohen geeft over dit onderwerp, Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit, al enige jaren les op de Politieacademie. Daar is het bedoeld om politiefunctionarissen effectiever met het politieke bestuur en de politiek om te laten gaan. Hij deelt graag zijn daar opgedane kennis.

Locatie: MFC Binnenhof. A.J. Ernststraat 112.
Bereikbaar met bus 62, tram 5 en metro 51 (loopafstand tram/metro: 10 min.).