Door op 4 april 2015

Bestuur in Zuid vernieuwd

Op de AlgemeneLedenVergadering van de afdeling Zuid werd 26 maart het bestuur vernieuwd. Femke Roos volgt Fred Cohen op als voorzitter.
Nijs Keppel en Martijn Meeter, resp. vice-voorzitter en penningmeester werden als zodanig herkozen. Diana van Putten (secretaris), Lies Opdam, Lucien Nix en Matthijs de Groot bleven in functie.
Morris Beks, Marjan Koopman en Jan Verjaal werden nieuw verkozen.