9 december 2013

Amendementen en pre-adviezen Programma Zuid

Donderdag 12 december stelt de Algemene Ledenvergadering het verkiezingsprogramma van de afdeling Zuid vast.
Het concept-verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.
De tot 9 december ingediende amendementen vindt u met de preadviezen van het bestuur in dit document.