Door op 18 maart 2015

ALV Zuid: Verenigingszaken en Paneldiscussie

Het bestuur van de afdeling Zuid nodigt U uit voor een algemene ledenvergadering (ALV) op

26 maart om 20:00 uur in de bovenzaal van

Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, inloop 19:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 november 2014
 5. Jaarrekening 2014
 6. Jaarverslag 2014
 7. Verkiezing nieuwe bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
 8. Verkiezing afgevaardigden naar het gewest, congres en politieke ledenraad
 9. Motie “Stelselherziening inkomstenbelasting”, Jan Witting en Carel Mensing
 10. Paneldiscussie: ”Amsterdam van en voor alle levensovertuigingen
  met Joke Jongejan (opbouwwerk bij de protestantse diaconie), Said Mechrouh (iman van de Arrahman moskee), Ronnie Naftaniel (voormalig directeur van CIDI) en Marijn van Ballegooijen (bestuurder Amsterdam Zuid)
 11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Als downloads hier alle stukken in uitnodiging en aankondiging.

Om 22:15 sluiten we de avond af met een borrel.
Wij zien u graag in groten getale op 26 maart 2015!

Huize Lydia is bereikbaar met tram 3, 5, 12 en 24: halte Roelof Hartplein.