Door op 2 mei 2012

Alleen te voet in de onderdoorgang: PvdA-fractie stemt in.

De fractie van de Partij van de Arbeid Zuid heeft na grondige beraadslaging unaniem besloten dat wat haar betreft de onderdoorgang van het Rijksmuseum in de toekomst niet meer toegankelijk moet zijn voor fietsers.
Dat was geen gemakkelijk besluit. Er zijn immers diverse onderzoeken uitgevoerd waarbij alle aspecten tegen het licht zijn gehouden, maar deze leveren geen eenduidige conclusie op. Er blijken net zo veel argumenten voor als tegen te zijn.

De fractie volgt uiteindelijk de volgende redenering:
De onderdoorgang is een openbare weg waar het museum overheen is gebouwd. De lokale overheid heeft te allen tijde het laatste woord over de inrichting, het gebruik en de toegankelijkheid. Daarmee is de overheid dus ook verantwoordelijk voor de volgende punten:
Veiligheid Toeristen, met name buitenlandse toeristen, zijn niet gewend dat er fietsers rijden in een gebied waar zij in de rij staan voor een toegangsbewijs. Ook de bezienswaardigheden in de doorgang zelf zullen ertoe leiden dat deze bezoekers onverwacht zullen oversteken, zonder zich bewust te zijn van eventueel gevaar.
Duidelijkheid voor de gebruikers bij grote evenementen en tentoonstellingen zou de passage enkele keren per jaar worden afgesloten. Dus fietsers zouden soms wel en soms niet gebruik kunnen maken van hun normale route. Dat betekent dus ook dat de alternatieve route niet is aangepast aan de eisen voor veilig fietsverkeer. Dat moet structureel verbeterd worden.
Noodzaak De kortste en veiligste oversteek is op dit moment de rechte route vanaf de brug naar de passage. Dat heeft alles te maken met de onveilige oversteekplekken die er nu zijn bij de Hobbemakade en de Jan Luijkenstraat. De meeste fietsers vervolgen hun weg echter gewoon via de Jan Luijkenstraat en/of de Hobbemakade en fietsen niet zoals vroeger over het Museumplein: daar kun je immers ook niet verder. Alleen aan de oostzijde van het plein is een fietspad. Omrijden om daar te komen is een kwestie van seconden.
Onderhandelingsruimte Wij denken dat er niet alleen een veilig voetgangersgebied moet ontstaan, maar dat er ook een veilige alternatieve fietsroute moet komen. Dat kan alleen als het fietspad verbreed wordt. Daarvoor zal een stukje tuin van het museum moeten worden opgeofferd. Het museum is daar geen voorstander van tot nu toe, dus daar zal over onderhandeld moeten worden.
Handhaving Indien de onderdoorgang alleen voor fietsers en niet voor brommers en scooters toegankelijk zou zijn, zouden er voortdurend handhavers moeten zijn aan beide zijden van de passage om dat te voorkomen. De ervaring in bijvoorbeeld het Vondelpark leert dat dat een illusie is.

Alles afwegend kiezen wij voor een openbare ruimte die permanent toegankelijk is voor wandelend publiek en aansluit op het voetgangersgebied op het Museumplein.

Eddy Linthorst is  woordvoerder Openbare Ruimte van de PvdA deelraadsfractie in Zuid.