Door op 12 oktober 2012

Afdelingsbesturen Nw-West en Zuid schrijven brief over stadsdeeldiscussie

Begin deze week stuurden de afdelingsbesturen van de afdelingen Nieuw-West en Zuid een brief over de “reorganisatie van het bestuurlijk stelsel” aan de PvdA-gemeenteraadsfractie en het overkoepelende Amsterdamse afdelingsbestuur.

Partijgenoten,

De besturen van de PvdA-afdelingen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuid spreken hun teleurstelling uit over de wijze waarop het coalitievoorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam tot stand is gekomen. Dit geldt met name de communicatie tussen de gemeenteraadsfractie en het centrale Amsterdamse bestuur en de Amsterdamse afdelingen.

Na de aankondiging van het wetsvoorstel ‘Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen’ in maart 2011 is één discussiebijeenkomst in diezelfde maand gehouden. Vanaf die tijd heeft geen van onze wethouders, gemeenteraadsfractieleden of het Amsterdamse centrale partijbestuur een discussie met de leden over dit vraagstuk op gang gebracht.

Eerst werd gesteld dat de discussie zou plaatsvinden na de beslissing van de Eerste Kamer. De afgelopen maanden heerste radiostilte over dit onderwerp vanwege de verkiezingen. Juist om deze twee redenen waren de afdelingen dan ook op zijn minst zeer verrast met het nieuws dat B&W op 2 oktober met een coalitievoorstel naar buiten trad. Maar ook verbaasd omdat er geen enkele uitwisseling van informatie of discussie tot nog toe heeft plaatsgevonden.

Nu het besluit over dit voorstel de komende weken zal worden behandeld in de gemeenteraad en over vijf weken definitief kan worden, roepen de afdelingen Nieuw-West en Zuid bestuurders, volksvertegenwoordigers en het Amsterdamse PvdA-bestuur op om de bijeenkomst die nu is uitgeschreven voor 10 oktober en een eventueel vervolg daarop alsnog tot een feest van de democratie te maken. Laten we het adagium van voorzitter Hans Spekman waarmaken om de PvdA een echte ledenpartij te laten zijn. Hierbij kan iedereen op de volle inzet van de afdelingen rekenen.

Met partijgenootschappelijke groet,
Namens de besturen van de afdelingen Nieuw-West en Zuid,

Miep van Diggelen, voorzitter afdeling Nieuw-West
Martijn Meeter, voorzitter afdeling Zuid