Door op 13 augustus 2013

Bestuurders voor Zuid: meldt u aan!

De PvdA Zuid wil een sterk en sociaal stadsdeel, een stadsdeel met betrokken inwoners. In de Bestuurscommissie Zuid moeten daarom zo veel mogelijk partijgenoten vorm en inhoud aan onze idealen kunnen geven.

Daarom vraagt de PvdA Zuid kandidaten voor de Bestuurscommissie. Partijgenoten die midden in de samenleving staan, die weten wat er in ons stadsdeel leeft, en zich de komende bestuursperiode strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor Zuid en voor het sociaaldemocratische gedachtegoed. Ook niet-Nederlandse partijgenoten die minimaal drie jaar onafgebroken in Nederland wonen, kunnen zich verkiesbaar stellen.

Download hier de complete oproep, waarin nadere informatie over de Bestuurscommissie, de procedure en de profielen voor de kandidaten.