Stop de #wooncrisis met minder markt en meer volkshuisvesting

Woon je op je 30stenog thuis, is de leraar van je kind gedwongen uit de stad verhuisd of ben je starter en is je bod op je droomhuis weer overboden? Dan ben je niet de enige. Een fijne, betaalbare woning in onze steden wordt van een recht steeds meer een privilege. In onze steden heerst een #wooncrisis.

Een van de belangrijkste oorzaken van deze #wooncrisis is de vrije markt die de laatste decennia te veel vrij spel heeft gekregen op een speelveld dat er niet geschikt voor is.  De volkshuisvesting – zoals wij het liever noemen – bepaalt hoe wij in onze steden samen wonen, werken en dus leven. Het algemeen belang dat we daarin hebben, loopt niet gelijk aan de belangen die de vrije markt heeft.

Door onze volkshuisvesting als vrije markt te benaderen, is er in tijden van economische tegenspoed te weinig gebouwd, zijn woningcorporaties uitgeknepen met hoge belastingen en hebben lokale overheden te weinig instrumenten gekregen om prijzen te reguleren.

De gevolgen hiervan zijn groot. Het tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland is immens en in de vrije sector worden woningen onbetaalbaar en onbereikbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen. De #wooncrisis raakt aan bestaanszekerheid, aan kansengelijkheid voor onze inwoners en aan de samenstelling van onze steden.

Dat er bewuste politieke keuzes aan de #wooncrisis ten grondslag liggen, stemt ons droevig maar hoopvol tegelijk. Het betekent namelijk dat je het tij ook kunt keren. Als steden kunnen we dit niet alleen. We hebben het kabinet nodig. Daarom presenteren de fracties van de PvdA, Groenlinks en de SP uit de vier grote steden vandaag een pamflet met maatregelen die het kabinet moet nemen om de #wooncrisis op te lossen, gebaseerd op twee uitgangspunten: minder markt en meer volkshuisvesting.

Dit moet het kabinet in onze ogen doen:

 1. Bouw voldoende woningen (500.000 in de komende 20 jaar)
  1. Schaf daarom de verhuurdersheffing en verhoogde vennootschapsbelasting af, zodat corporaties meer kunnen bouwen en inflatie volgend huurbeleid kunnen toepassen.
  2. Bouw modulair en faciliteer zelfbouwcoöperaties die bereikbaar zijn voor iedereen ,waar mensen een aandeel hebben in hun woning.
 2. Zet een rem op woekerhuren, bescherm de middeninkomens
  1. Trek het puntensysteem door, verhoog de liberalisatie- en inkomensgrens van sociale huur en beperk de WOZ invloed zodat er meer betaalbare, gereguleerde woningen komen voor middeninkomens
  2. Teken het vrijhandelsverdrag CETA niet, omdat dit vastgoedbeleggers alle ruimte geeft om woekerhuren te eisen en de overheid buitenspel zet in het borgen van betaalbaar wonen.
 3. Stop de speculatie op woningen
  1. Room de hoge winsten bij een snelle doorverkoop van woningen of portefeuilles van woningen maximaal af.
  2. Geef gemeenten het instrument om een zelfbewoningsplicht in te voeren.
 4. Stop de verdringing
  1. Versterk het huurrecht en maak geen onderscheid meer tussen huurders. Verlaag de drempel naar de huurcommissie.

Wij willen betaalbare en diverse steden waar de dikte van je portemonnee niet je kans op een fijne, betaalbare woning in onze steden bepaalt. De te vrije woningmarkt heeft de afgelopen jaren laten zien het tegenovergestelde te veroorzaken. Het is tijd om het over een andere boeg te gooienen onze inwoners het recht op de stad terug te geven. Laten we daarom de vrije markt minder vrij maken en weer beginnen met de volkshuisvesting.

Namens de fracties van de PvdA, GroenLinks en SP uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.