Door op 12 juni 2016

Verslag van de campagneactie gehouden op 21 mei

Zaterdag 21 mei jongstleden voerde de PvdA van onze afdeling Amsterdam-Zuid campagne in de zijstraten van Woustraat. Na een gezellige en instructieve samenkomst in de Stadskantine, alwaar Mei Li Vos ons op de hoogte bracht dan wat er de laatste tijd was bereikt, gingen we gewapend met rozen en vragenformulieren de straat op. Er waren twaalf PvdA leden, voornamelijk uit onze afdeling, waaronder bestuursleden, onze politieke vertegenwoordigers en onze ouderen of seniorencommissie.

Het was een verassend grote opkomst van vrijwilligers en die hebben, gezien de vele ingevulde vragenformulieren, veel contacten gemaakt. Na afloop troffen we elkaar weer in de Stadskantine waar we onder het genot van een welverdiend drankje nog wat hebben nagepraat.

De volgende actie is op zaterdag 25 juni, daar zullen we gezamenlijk met de afdelingen van Nieuw- West, West en onze afdeling een campagne gaan doen. Verder ligt het in de bedoeling om vanaf september, elke eerste zaterdag van de maand een campagneactie te gaan doen.