30 juni 2017

VERSLAG THEMA-AVOND ‘WONEN IN AMSTERDAM’

In het uitermate gastvrije “De Nieuwe Coenen” bogen zich donderdag 22 juni jongstleden zo’n kleine 40 PvdA -leden over het onderwerp ‘WONEN in AMSTERDAM‘. Een onderwerp dat momenteel stevig in de belangstelling staat want de vrees is dat door de trend van steeds duurder wordende huur- maar ook koopwoningen, de ‘gemengde Stad‘ ernstig in gevaar gaat komen.

Uit de inleidende woorden van PvdA raadslid Michiel Mulder blijkt dat de bedreiging Amsterdam als Woonstad te verliezen aan expats en beleggers in Onroerend Goed serieus genoeg is om een dito serieus antwoord te formuleren. Het voorbeeld van London, waar hele wijken door dezelfde ontwikkelingen zijn veranderd in spooksteden, doet het ergste vrezen als Amsterdam geen manier vindt een balans te vinden tussen de noden van alle gebruikers van de Stad, met name voor die  van de Amsterdammer zelf.

Scheefwonen, RB&B, Woningcorporaties, duurzaamheid, levensloopwonen, puntensysteem en toewijzing, volkshuisvestingsprojecten en in hoeverre de Gemeentelijke Overheid zich weer meester moet maken van een deel van de Woningmarkt werden in een Open Space zetting indringend bediscussieerd.

Met de aanwezigheid van kandidaat lijsttrekker Marjolein Moorman maar ook Michiel Mulder, Maarten Poorter en Egbert de Vries kreeg de discussie extra betekenis omdat  met name de schrijvers van het Verkiezingsprogramma voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen met de naar voren gebrachte gedachten en ideeën hun voordeel kunnen doen.

Natuurlijk zijn we het niet op alle onderwerpen één op één en direct met elkaar eens en tussen die diversiteit aan inzichten zal dus een balans gevonden moeten worden. Dat er ‘iets’ moet gebeuren om erger te voorkomen is echter wel de algemene consensus. In die zin klinkt de Sociaal Democratische gedachte, waarbij solidariteit, leefbaarheid en zorg voor de zwakkeren in de Samenleving de leidende figuur is, luid en duidelijk genoeg door.

 

Opnieuw een door alle aanwezigen als inspirerende avond ervaren Discussie/Thema-avond! De PvdA is Springlevend met andere woorden!

geluiden uit de zaal….

 ‘Wat na de vergadering blijft hangen is de complexiteit van het thema. Voor oplossingen moet de samenhang van alle bespreek onderwerpen en misschien in volgorde van prioriteitstelling duidelijk moeten zijn om ye komen tot een visie waaruit blijkt dat goed wonen een recht is voor iedereen. De woonfunctie is noodzakelijk voor behoud van een goed stedelijk milieu. De kwaliteit ervan wordt bepaald door de grote diversiteit en omvang van bewoners(groepen) en commerciële, culturele en sociale e.a. voorzieningen” HB

“Met de ledenvergadering van de PvdA-Zuid -met als thema huisevesting (Amsterdam gaat aan zijn eigen succes ten onder; woningen in de Stad worden onbetaalbaar)- als interessant startschot dompel ik mij de komende tijd wat serieuzer onder in de PvdA. Ik sta er open voor me te laten verleiden. Maar dat verleiden zal op de inhoud moeten gebeuren” FS