Door op 16 april 2016

Algemene ledenvergadering 31 maart 2016: een verslag

Op donderdag 31 maart jongstleden was er weer een ALV in Amsterdam Zuid. Het eerste half uur kwamen onder andere het werkplan van 2015 en de goedkeuring van de jaarrekening aan bod. Daarnaast werd medegedeeld dat twee bestuursleden het bestuur gingen verlaten. Na vele jaren inzet voor het bestuur besloten Lucien Nix en Lies Opdam zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende bestuurstermijn. Zij werden bedankt voor de vele jaren dat zij zich hebben ingezet voor de partij. Tevens werd er een nieuw bestuurslid gekozen, Kelly Heeren, die zich voornamelijk met de communicatie via de website en het blad De Stem gaat bezighouden.

De avond werd afgesloten een nieuwe vorm van discussiëren: Open Space. Open Space is een relatief nieuwe (werk)vorm die zeer geschikt is voor grotere groepen, en die over de hele wereld wordt toegepast. De methode is zeer effectief bij het werken met groepen personen waarbij vraagstellingen die complex en toekomstgericht zijn kunnen worden besproken. Onder leiding van trainer Jelmer de Ronde werden de leden gevraagd om zelf op een groot bord de onderwerpen te schrijven waarover ze wilden discussiëren, allen binnen het thema ‘Amsterdam in 2017’. Onderwerpen als ‘Blijft wonen in Amsterdam betaalbaar?’, ‘Onderwijs in Amsterdam’ en ‘Werkloosheid’ kwamen voorbij. Elk onderwerp kreeg een eigen tafel waaraan gediscussieerd kon worden. De leden die zelf geen onderwerp hadden aangedragen konden zelf kiezen aan welke tafel zij gingen zitten om een onderwerp dat ze het meest aansprak te bespreken. Het was ook mogelijk om bij meerdere tafels langs te ‘hoppen’ om zodoende van verschillende onderwerpen iets mee te krijgen en een bijdrage te leveren.

De opzet zorgde voor levendige discussies omdat iedereen de keuze kreeg om een onderwerp kon kiezen dat ze het beste lag. Ook werden er nuttige oplossingen voor problemen geopperd en bracht het mensen met elkaar in gesprek die elkaar in andere situaties niet gauw zouden spreken. Wat ons betreft een werkvorm die we gezien het succes wel vaker kunnen inzetten op de ALV’s.