Uitnodiging ALV 29 maart

8 maart 2018

Het bestuur van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid nodigt U graag uit voor een Algemene Ledenvergadering op:

29 maart 2018 a.s. om 20:00 uur in buurtcentrum De Nieuwe Coenen J.M. Coenenstraat 4 (inloop vanaf 19:50). Voor de pauze tot uiterlijk 20.30 uur betreft het vooral een huishoudelijke vergadering met als agenda:

  1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
  2. Verslag van de algemene ledenvergadering;
  3. Verantwoording verslag activiteiten 2017 van afd. Amsterdam Zuid
  4. Goedkeuring jaarrekening 2017
  5. Afscheid zittende bestuursleden (Lies Opdam treedt af als lid)
  6. Rondvraag en sluiting.

De relevante stukken zullen vanaf donderdag 08 maart 2018 in te zien zijn op deze website. Na de pauze staat de bijeenkomst vanaf omstreeks 20.30 uur in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Bij dit gedeelte zijn alle kandidaten voor de Gemeenteraad uit Zuid en alle kandidaten voor de adviescommissies aanwezig.

In dit gedeelte kijken we terug op de verkiezingen:

  • Wat kunnen we leren van de afgelopen campagne?
  • Welke gevolgen heeft de uitslag?
  • Hoe gaat de afdeling de gekozen raadsleden en de leden van de adviescommissies steunen?

De gekozen raadsleden en de leden van de adviescommissies gaan in discussie met de leden van de afdeling Zuid.

Tot slot zullen we afscheid nemen van de fractie in het bestuur van stadsdeel Zuid: Marijn van Ballegooijen, Flora Breemer en Nisan Sarican.

Wij hopen dat u deze avond aanwezig kunt zijn met veel ideeën waarover wij de komende tijd met elkaar van gedachten kunnen wisselen.