29 november 2017

Uitleg penningmeester bij begroting

Hier kunt u de hele begroting vinden.

De dramatische verkiezingsuitslag van maart 2017 heeft de partij ook financieel op zijn grondvesten doen trillen. In korte tijd moest er een financieel reddingsplan door het partijbestuur worden opgesteld met grote gevolgen voor de diverse afdelingen, met name de afdelingen die over een relatief ruime reserve beschikten. En dat geldt mede voor onze afdeling.

Afdracht
De structurele afname van inkomsten door onze politieke vertegenwoordigers en bestuurders, de afvloeiingsregelingen voor de medewerkers en de lopende verplichtingen die niet in één keer konden worden stopgezet, maakten dat er een acuut liquiditeitstekort was ontstaan. Het directe gevolg was dat de afdracht van het Partijbureau aan onze afdeling dit jaar niet is uitgekeerd, een bedrag van ruim € 5.300. Dat is nog niet terug te vinden in de cijfers, maar in de jaarrekening over 2017 zal dat zeker tot uiting komen. De reserve, die nu in de begroting is opgenomen, zal dan ook in de realiteit waarschijnlijk lager uitvallen. Concreet valt dat echter nog niet te voorspellen. Het is nog niet zeker of en voor hoeveel het komende jaar gekort zal worden op de afdracht. Voor de zekerheid is er in de begroting rekening mee gehouden dat er ook in 2018 geen afdracht zal plaatsvinden.

Reserves
Maar dat is nog niet alles. Om de financiële situatie van de partij ook voor de toekomst gezond te maken c.q. te houden, is besloten dat de afdelingen met een ruime reserve ongeveer de helft van die reserve overmaken aan de centrale rekening van het Partijbestuur. Dat voelt als een greep in de kas, maar formeel is het dat niet. We zijn immers één vereniging en de tegoeden van de diverse afdelingen behoren de gehele vereniging toe. Maar feit is natuurlijk wel dat het onze financiële armslag als afdeling behoorlijk beperkt. In de jaarrekening over 2017 zal blijken dat de reserve dan ook ongeveer gehalveerd is.

Reserves
Ook anderszins heeft onze afdeling te maken met een aantal ingrijpende veranderingen. Na de komende verkiezingen zijn er geen stadsdelen meer en dus ook geen stadsdeelpolitici. Financieel heeft dat tot gevolg dat er dus ook geen afdrachten meer zullen volgen van onze gekozen vertegenwoordigers en bestuurders. Ook de verkiezingscampagne zal heel anders gaan verlopen dan de voorgaande jaren. Er is sprake van één stedelijke campagne waar de diverse afdelingen onderdeel van uitmaken. En dus ook één begroting waar alle afdelingen aan meebetalen, Overigens gaat dit bedrag af van het geld dat we aan het Partijbureau moeten overmaken. Met andere woorden we houden uiteindelijk een ongeveer gehalveerde reserve over.

Voor de activiteiten die specifiek gericht zijn op één van de buurten in ons stadsdeel kunnen we een bedrag claimen bij de centrale campagnecommissie. Daarvoor is € 1.000 in de begroting opgenomen, zowel qua inkomen als uitgave.

Nu er geen aparte campagne vanuit het stadsdeel wordt gevoerd en onze reserves, waaronder ons verkiezingsfonds, voor een deel worden geboekt naar het Partijbureau en de campagne centraal stedelijk wordt gefinancierd, is er geen reden meer om geld aan ons verkiezingsfonds – of wat daarvan overblijft – over te maken.

6 november 2017

Eddy Linthorst, penningmeester

Donderdag 30 november wordt deze begroting bij de ALV besproken.