6 april 2017

UITHUILEN & OPNIEUW BEGINNEN……

UITHUILEN & OPNIEUW BEGINNEN

De Algemene LedenVergadering (ALV) van onze PvdA afdeling Amsterdam-Zuid op donderdag 23 maart jongstleden was er één van terugkijken maar vooral van proberen houvast te vinden voor de toekomst.

Naar ‘De Nieuwe Coenen’ waren een hartverwarmend aantal PvdA getrouwen maar ook nieuwere gezichten gekomen om naast het huishoudelijke deel van een ALV vooral te reflecteren op de verkiezingsnederlaag en wat ons als Partij te doen staat.

Het zou te ambitieus zijn om daar in een paar uur tijd het verlossende woord van te verwachten maar naar aanleiding van de analyse van dit echec door Dig Istha kan geconstateerd worden dat de PvdA een flinke tik op de neus heeft gehad maar dat de algemene overtuiging is dat de Sociaal-Democratie nog steeds een rol van betekenis zou moeten kunnen spelen binnen het wonderlijke politieke landschap dat Nederland inmiddels ‘rijk’ is. Dat vraagt wel om een herijking van principes en idealen. Hoe dat vorm en inhoud gaat krijgen is dè grote uitdaging van de komende jaren.

En hoewel de toekomst gisteren begonnen is mogen we best even zuur zijn over de tegenvallende waardering van de kiezers en daar even tijd voor nemen. Om gelouterd weer stappen in een ‘andere’ richting te kunnen zetten…..