24 augustus 2017

Tijd om bij te praten

Ledenborrel op 14 september 20:15

Van harte welkom op de ledenborrel van de PvdA Afdeling Amsterdam Zuid. Tijd om jubilarissen in het zonnetje te zetten, om nieuwe leden te begroeten en om met elkaar bij te praten.

Update: wegens werkverplichtingen in het buitenland is fractievoorzitter Marjolein Moorman verhinderd. In haar plaats zal de voorzitter van PvdA-Amsterdam Herman Wiersema langskomen. Desalniettemin dè kans om vragen te stellen over de ophanden zijnde campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tot de 14e september van 20:15 tot 22:00 in De Coenen, J.P. Coenenstraat 6, Amsterdam-Zuid.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Katja Smoor, Secretaris PvdA Amsterdam-Zuid