Door op 15 mei 2016

PvdA Zuid: Stop verkoop van sociale huurwoningen

De PvdA Amsterdam Zuid roept de gemeente Amsterdam op te stoppen met de verdere verkoop van sociale huurwoningen en dringt er bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel op aan om het nijpende tekort aan huurwoningen in het sociale- en middensegment aan de orde te stellen bij wethouder Ivens. Dit advies gaf woordvoerder Nisan Sarican tijdens een commissievergadering woensdag 10 mei.

De gesprekken tussen stadsdeel, corporaties en huurdersverenigingen om gezamenlijke nadere afspraken te maken over de waarborg van een gemengd woningaanbod hebben tot grote teleurstelling van de PvdA niet de uitkomst geboden waarop werd ingezet: ruimte voor sociale huur en middenhuur. Het sociale woningaanbod in alle drie de gebieden in Zuid zakt bovendien steeds dieper onder de grens van 35% omdat huurwoningen van woningcorporaties en particulieren veelal worden verkocht of omdat bij verhuizingen de huren drastisch stijgen. Hierdoor zal het aanbod van sociale huurwoningen verder zakken de komende jaren. Terwijl het aantal lage inkomens de laatste jaren juist een snelle groei doormaakt.

Dit treft ons in de ziel. De PvdA heeft altijd gestreefd naar een ‘ongedeelde stad’, waar alle bewoners en nieuwkomers, jong en oud, studenten en gezinnen, arm en rijk, door elkaar wonen. Door het huidige beleid dreigt dit in Amsterdam maar met name in ons stadsdeel te verdwijnen. SP-wethouder Laurens Ivens is aan zet.