PvdA A’dam Zuid zoekt nieuwe bestuurders!

12 januari 2019

Algemeen
De PvdA Afdeling Amsterdam Zuid valt onder de PvdA Amsterdam. De Afdeling Amsterdam Zuid omvat Oud Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuid-As. Het bestuur bestaat uit 8 à 10 leden. Het bestuur vergadert 9 keer per jaar, organiseert 4 ledenbijeenkomsten per jaar en vertegenwoordigt Amsterdam Zuid in verschillende gremia van de partij. De Afdeling telt ongeveer 800 leden.

Waarom bestuurslid worden
Met elkaar vorm je de ruggengraat van de Afdeling Zuid van de PvdA. Vrouwen en mannen uit de verschillende buurten van Zuid die weten wat er in hun buurt speelt. Als bestuurslid ben je samen actief voor de partij. Je draagt het sociaaldemocratische gedachten-goed uit. Je zet jouw expertise in. Je werkt mee aan campagnes, informeert nieuwe leden, bezoekt andere besturen van andere afdelingen.

Je denkt mee over de thema’s voor de Ledenbijeenkomsten en werkt mee bij de organisatie. Je bent actief bij verkiezingen. Je kan de Afdeling Amsterdam Zuid vertegenwoordigen in verschillende partij-activiteiten.

Zo zit het bestuur in elkaar
Het bestuur van de Afdeling Zuid heeft als kern een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige leden brengen elk hun eigen specialiteit in.

Voorzitter
Als voorzitter bindt je zoveel mogelijk mensen die vanuit hun sociaaldemocratische gevoel iets voor de PvdA in Amsterdam Zuid willen betekenen. Je weet mensen te inspireren om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Dit vanuit een visie op de toekomst van de partij en in het bijzonder Amsterdam Zuid. Verder onderhoud je contacten met het commissielid en de PvdA fractie van het Stadsdeel Zuid.

Je staat voor een open vereniging met debat, waar leden en nieuwkomers van de afdeling zich thuis voelen. Daar zijn bestuurlijke kwaliteiten zijn voor nodig:

 • Je bent flexibel en kunt procesmatig denken.
 • Je bewaakt uitgezette lijnen en activiteiten op uitvoering.
 • Je creëert binnen de afdeling een sfeer waar zowel oud als jong zich op zijn gemak voelt.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Contact leggen en onderhouden met je bestuursleden en met de leden van de afdeling.
 • Leden en aspirant-leden aanmoedigen actief te zijn/worden in de afdeling
 • Jonge (bestuurs-) leden stimuleren hun ideeën te uiten en hierover het debat aan te durven gaan.
 • Je overlegt regelmatig met de penningmeester, secretaris, fractie, bestuurders en voorzitters van de andere Amsterdamse PvdA-afdelingen en bent deelnemer aan het voorzittersoverleg.

Het voorzitterschap kost wekelijks gemiddeld 5 uur. In drukke tijden kan dit hoger uitvallen.

Secretaris

De secretaris is de communicatie-spil binnen het afdelingsbestuur. Je bent flexibel, gaat makkelijk met mensen om en kan goed met deadlines leven.

 • Je maakt verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Je beheert bestanden, zoals het ledenbestand.
 • Je verzorgt mailing en houdt de agenda bij.
 • Als secretaris is de computer jouw verlengstuk, ben je makkelijk in de omgang en kan je voldoende tijd vrijmaken, zo gemiddeld 2 uur per week, in drukke perioden 5 uur per week..

Penningmeester
Als penningmeester bewaak je de financiën van de afdeling voor de korte en lange termijn. Je budgetteert de inkomsten en uitgaven en de opbouw van het verkiezingsfonds.. Hierover leg je als penningmeester verantwoording af aan de ledenvergadering en aan de kas-commissie. Ook werk je samen met de penningmeesters van de andere Amsterdamse afdelingen.

Vanzelfsprekend heb je affiniteit met en aantoonbare kennis van financiële zaken. Deze functie kost je ongeveer twee uur per week.

Algemeen bestuurslid vanuit je eigen kennis of ervaring

Als lid van de Afdeling Zuid van de PvdA kan je je op veel terreinen in het bestuur nuttig maken. Kennis vanuit je werk of studie, vanuit de praktijk of vanuit interesse. Van veiligheid in de buurt, zorg voor ouderen, onderwijs, milieu, leefbaarheid, tot en met algemene ondersteunende eigenschappen, zoals goed kunnen organiseren, ondersteunen van bv de voorzitter, contacten leggen binnen de partij, enzovoorts. Hieronder twee voorbeelden.

Webmaster
In deze functie houd je je bezig met het plaatsen van kopij op de website en deze doorplaatsen op de sociale media-kanalen. Daarvoor heb je affiniteit met de mogelijkheden van het moderne internet, een goed gevoel voor taal en voor digitale vormgeving. Reken op ca 2 uur werk per week.

Campagne-coördinator
Tijdens de campagne gebeurt er van alles: canvassen, flyeren, posters plakken en op straten staan. Hiervoor moeten leden worden geactiveerd, materialen verspreid en data/locaties worden geregeld. Dit is het werk van de campagne-coördinator. Mensenkennis, doorzettingsvermogen en een goed humeur zijn een pré. Een functie die je voor en tijdens verkiezingen behoorlijk kan opslokken. Maar je krijgt er ook heel wat enthousiasme voor terug.

Meebesturen vanuit je eigen kunnen
Misschien ben je goed in teksten schrijven, in het leiden van activiteiten of het nadenken over thema’s. Hoe veelzijdiger het bestuur, beste beter.

Procedure
Je meldt je uiterlijk 31 januari 2019 aan als kandidaat, met vermelding voor welke functie. Zorg voor een heldere motivatie en een c.v. mail die naar de huidige voorzitter, Femke Roos, femke.roos@gmail.com. Heb je vragen dan kan je haar om informatie vragen 0629005940

In de bestuursvergadering op 7 februari a.s. bespreekt het bestuur de aanmeldingen, voert daarna zo nodig gesprekken en maakt een voordracht die uiterlijk 16 februari 2019 bij de leden zal zijn.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 februari 2019 wordt het nieuwe bestuur samengesteld. Wanneer er per functie verschillende kandidaten zijn, stellen deze zich voor en wordt er gestemd. Wanneer er per functie maar één kandidaat is en de vergadering akkoord gaat, wordt deze benoemd.