5 februari 2017

Project ‘ZuidWerkt’ werkt!

……….van de fractie……….

Ruim een jaar geleden is stadsdeel Zuid gestart met het project ZuidWerkt. Zuid had zich tot doel gesteld om in de periode van een jaar 35 langdurig werklozen aan een betaalde baan te helpen. ZuidWerkt heeft deze doelstelling ruimschoots en binnen de tijd gehaald en mocht onlangs zijn 65ste deelnemer feliciteren met zijn nieuwe baan.

Bestuurder Marijn van Ballegooijen (PvdA): “Ik ben bijzonder trots met dit resultaat in Zuid. We hebben niet alleen 65 mensen weer aan het werk geholpen, maar ze hierdoor ook hun zelfstandigheid weer teruggegeven. Het resultaat is te danken aan de inzet van de werkzoekenden zelf en aan de samenwerking tussen de verschillende partijen.”

ZuidWerkt is een leerwerk traject van maximaal 6 maanden met het doel om werkzoekende Amsterdammers aan een baan te helpen. Binnen het leerwerk traject zijn er mogelijkheden om te werken in de bouw, techniek, facilitair, groen en onderhoud. Het traject is een samenwerking van Werk en Re-integratie met stadsdeel Zuid, Jongerenpunt Zuid en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Het uitgangspunt is om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. De deelnemers leren werken in teamverband en krijgen de tijd en ruimte om arbeidsritme op te doen. Het project wordt gefinancierd vanuit het stedelijk programma Jeugdwerkloosheid en Werk en Re-integratie.

 Op locatie werken verschillende professionals die ieder eigen taken hebben ten aanzien van de deelnemers. Het succes van ZuidWerkt is mede te danken aan de onderlinge samenwerking tussen deze professionals. Door de korte lijnen tussen de medewerkers kunnen zij sneller anticiperen op de behoefte van zowel  deelnemers als werkgevers. Zo heeft ZuidWerkt werkmeesters en consulenten die de klant in beeld brengen en samen aan de slag  gaan met werken en leren. Daarnaast is er een jobhunter die ervoor zorgt dat alle deelnemers gematcht worden op de arbeidsmarkt. De jobhunter gaat gericht op zoek naar vacatures die goed aansluiten op de kennis en vaardigheden van de desbetreffende deelnemer.