16 maart 2017

PENNINGMEESTER PVDA ZUID!

Bij het ‘ter perse’ gaan van het Jaarverslag 2016 van onze afdeling was wel bekend dat Martijn de Meeter zijn taak als Penningmeester graag wilde overdragen maar op dat moment was nog niet bekend aan wie….Inmiddels heeft zich het prettige feit voorgedaan dat  Eddy Linthorst zich bereid heeft verklaard de nieuwe Penningmeester te worden! Bij de aangekondigde ALV van donderdag 23 maart zal daar nader aandacht aan besteed worden.