Oproep aan kandidaten voor het bestuur van PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid

7 oktober 2018

De PvdA-afdeling Amsterdam Zuid valt onder de PvdA Amsterdam. De afdeling Amsterdam Zuid omvat Oud-Zuid, de Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuid-As. Het bestuur bestaat uit 8 à 10 leden. Het bestuur vergadert 9 keer per jaar, organiseert 4 ledenbijeenkomsten per jaar en vertegenwoordigt Amsterdam Zuid in verschillende gremia van de partij. De afdeling telt ongeveer 800 leden.

Waarom bestuurslid worden?
Met elkaar vorm je als bestuur het organisatorisch gezicht van de afdeling Amsterdam-Zuid van de PvdA. Vrouwen en mannen uit de verschillende buurten van Zuid die weten wat er in hun buurt speelt. Als bestuurslid ben je samen actief voor de partij. Je draagt het sociaaldemocratische gedachtegoed uit. Je zet jouw expertise in. Je werkt mee aan campagnes, informeert nieuwe leden, bezoekt andere besturen van andere afdelingen en werkt samen met de PvdA-fractie in de stadsdeelorganisatie Amsterdam-Zuid.

Je denkt mee over de thema’s voor de ledenbijeenkomsten en werkt mee bij de organisatie. Je bent actief bij verkiezingen. Je kan de afdeling Amsterdam Zuid vertegenwoordigen in verschillende partijactiviteiten.

Zo zit het bestuur in elkaar
Het bestuur van de Afdeling Zuid heeft als kern een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige leden brengen elk hun eigen specialiteit in.

Voorzitter
Als voorzitter bind je zoveel mogelijk mensen die vanuit hun sociaaldemocratische gevoel iets voor de PvdA in Amsterdam Zuid willen betekenen. Je weet mensen te inspireren om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel. Dit vanuit een visie op de toekomst van de partij, in het bijzonder in Amsterdam Zuid. Verder onderhoud je contacten met het commissielid en de PvdA-fractie in het Stadsdeel Zuid.

Je staat voor een open vereniging met debat, waarin leden en nieuwkomers van de afdeling zich thuis voelen. Daar zijn bestuurlijke kwaliteiten voor nodig:
– Je bent flexibel en kunt procesmatig denken.
– Je bewaakt uitgezette lijnen en activiteiten op uitvoering.
– Je creëert binnen de afdeling een sfeer waarin zowel oud als jong zich op zijn gemak voelt.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

–  Contact leggen en onderhouden met je medebestuursleden en met de leden van de afdeling.
–  Leden en aspirant-leden aanmoedigen actief te zijn/worden in de afdeling.
– Jonge (bestuurs)leden stimuleren hun ideeën te uiten en hierover het debat te durven aangaan.
– Je overlegt regelmatig met de penningmeester, secretaris, overige bestuursleden, PvdA-fractie in de stadsdeelorganisatie Zuid en met bestuurders en voorzitters van de andere Amsterdamse PvdA-afdelingen. Je bent ook deelnemer aan het voorzittersoverleg binnen de PvdA-Amsterdam.

Het voorzitterschap kost wekelijks gemiddeld 5 uur. In drukke tijden kan dit hoger uitvallen.

Secretaris
De secretaris is de communicatiespil binnen het afdelingsbestuur. Je bent flexibel, gaat makkelijk met mensen om en kan goed met deadlines leven:

– Je maakt verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten.
– Je beheert bestanden, zoals het ledenbestand.
– Je verzorgt mailings en houdt de agenda van de bestuursvergadering en ledenbijeenkomsten bij.

Als secretaris is de computer jouw verlengstuk, ben je makkelijk in de omgang en kan je voldoende tijd vrijmaken, zo gemiddeld 2 uur per week, in drukke perioden 5 uur per week.

Penningmeester
Als penningmeester bewaak je de financiën van de afdeling voor de korte en lange termijn. Je budgetteert de inkomsten en uitgaven en de opbouw van het verkiezingsfonds. Hierover leg je als penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering, die hiervoor een kascommissie benoemt. Ook werk je samen met de penningmeesters van de andere Amsterdamse afdelingen.

Vanzelfsprekend heb je affiniteit met en aantoonbare kennis van financiële zaken. Deze functie kost je ongeveer twee uur per week.

Algemeen bestuurslid
Veel leden beschikken vanuit hun eigen kennis en ervaring over bestuurlijke kwaliteiten. Als algemeen bestuurslid kan je je op veel terreinen in het bestuur van de afdeling Zuid van de PvdA nuttig maken.

Kennis vanuit je werk, studie of (vak)vereniging, vanuit de praktijk of vanuit interesse. Van veiligheid in de buurt, zorg voor ouderen, onderwijs, milieu, gezondheidszorg,  leefbaarheid, tot en met algemene ondersteunende eigenschappen, zoals goed kunnen organiseren, ondersteunen van bijvoorbeeld de voorzitter, contacten leggen binnen de partij, enzovoorts.

Hieronder twee voorbeelden:

Webmaster
In deze functie houd je je bezig met het plaatsen van kopij op de website en het doorplaatsen daarvan op de sociale media-kanalen. Daarvoor heb je affiniteit met de mogelijkheden van het moderne internet, een goed gevoel voor taal en voor digitale vormgeving. Reken op ca 2 uur werk per week.

Campagnecoördinator
Tijdens de campagne gebeurt er van alles: canvassen, flyeren, posters plakken en op straten staan. Hiervoor moeten leden worden geactiveerd, materialen worden verspreid en data/locaties worden geregeld. Dit is het werk van de campagnecoördinator. Mensenkennis, doorzettingsvermogen en een goed humeur zijn een pré. Een functie die je voor en tijdens verkiezingen behoorlijk kan opslokken. Maar je krijgt er ook heel wat enthousiasme voor terug.

Webmaster en campagnecoördinator zijn twee voorbeelden van algemene bestuursfuncties. Maar er nog veel meer activiteiten, waarvoor we bestuursleden met hun kennis en ervaring nodig hebben. Misschien ben je goed in teksten schrijven, in het leiden van activiteiten of het nadenken en uitwerken van discussiethema’s. Hoe veelzijdiger het bestuur, des te beter.

Procedure
We nodigen elk lid van harte uit na te denken over de bereidheid en mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie in onze PvdA-afdeling Amsterdam. Als je hiervoor belangstelling hebt, word je verzocht je uiterlijk 30 oktober 2018 aan te melden als kandidaat, met vermelding voor welk van de bovengenoemde functie(s) je interesse hebt. Vermeld daarbij alsjeblieft kort en helder je motivatie en voeg je CV bij. Mail je interesse, motivatie en CV naar de huidige voorzitter, Femke Roos, femke.roos@gmail.com.

In de bestuursvergadering op 1 november bespreekt het bestuur de aanmeldingen, voert daarna zo nodig gesprekken en maakt een voordracht die uiterlijk 15 november 2018 bij de leden zal zijn.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 november 2018 worden de nieuwe bestuursleden gekozen. Wanneer er voor een functie verschillende kandidaten zijn, stellen deze zich voor. Daarna wordt er voor iedere vacante functie schriftelijk gestemd over alle daarvoor beschikbare kandidaten.