18 september 2017

Ledenborrel groot succes!

Afgelopen donderdag kwam er een flink aantal mensen af op de Ledenborrel in de Nieuwe Coenen. Tussen het borrelen door spraken PvdA Amsterdam-voorzitter Herman Wiersema en campagnecoördinator Amel Namane. Zij bespraken de nieuwe opzet van de bestuurscommissies en hoe de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 er vanuit de PvdA uit gaan zien.

Het hoogtepunt was een inspirerend betoog van Marijn van Ballegooijen. Hij deelde verhalen van de ouderen die hij spreekt vanuit zijn werk in de Bestuurscommissie. Hij bepleitte het belang van goede voorzieningen in de openbare ruimte. Want als wij daar niet meer voor zorgen, zo stelde hij de vraag, wie gaat dat dan doen?

Fractievoorzitter Marjolein Moorman moest helaas verstek laten vanwege het Global Progress congress in Canada. Hier besprak zij met progressieve leiders van over de wereld de toekomst van links. Het leverde in ieder geval een prachtige foto op van Marjolein met de Canadese premier Justin Trudeau.