Jaarverslag 2018 PvdA Amsterdam-Zuid

3 februari 2019

Algemeen
We hebben een druk verkiezingsjaar (gemeenteraad en stadsdeelcommissies) achter de rug met veel campagne-activiteiten en diverse bijeenkomsten. In Zuid hadden we een mooie uitslag. Voor elke buurt leverden wij een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. Deze kandidaten zijn nu allen actief in de stadsdeelcommissies. In Zuid werd ook een bestuurder van de PvdA benoemd die nu zitting heeft in het stadsdeelbestuur.

We organiseerden een viertal thema avonden, die goed bezocht werden. Ook twee ALV’s, zoals gebruikelijk. Verder namen we deel aan stedelijke bijeenkomsten en borrels.

 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestond gedurende 2018  uit acht personen. Er hebben in 2018 weinig bestuurswisselingen plaatsgevonden. Alleen de secretaris heeft haar werk in december neergelegd omdat zij uit ons stadsdeel is verhuisd.

Al in het najaar zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels hebben wij drie kandidaten. In het voorjaar 2019 zullen zeven bestuursleden aftreden. Wij willen dan graag een voltallig bestuur kunnen benoemen. Zoals de statuten voorschrijven zullen in het voorjaar 2019 weer nieuwe bestuursleden worden gekozen door de ALV.

 

Bestuursactiviteiten
Bestuursleden waren actief in stedelijke en landelijke overleggen.

  • We namen deel aan het overleg van de voorzitters van alle afdelingen, er was overleg met de bestuurder van het Stadsdeel en met de fractie van de buurtcommissies. Zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen,
  • Kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe leden vonden in 2018 niet plaats omdat daar geen animo voor bleek te zijn.
  • De thema- avonden hadden als onderwerp:
  • 25 januari “De Gemeenteraadsverkiezingen”. De resp. kandidaten stelden zich voor, daarna vond een discussie plaats over welke ideeën onze leden voor de buurtcommissies hadden.
  • 29 maart “Terugblik op de verkiezingen, resultaten gemeenteraad, resultaten Amsterdam Zuid en de rol van de buurtcommissies
  • 27 september “Wat heeft de PvdA de jongere leden te bieden?” Bij deze bijeenkomst waren ook veel jongere leden aanwezig die vertelden wat zij van de PvdA verwachten.
  • 22 november “Maak kennis met onze lijsttrekkers” voor de verkiezingen in maart 2109.” Op deze avonden stelden de verschillende lijsttrekkers zich voor en stelden de leden vragen.

–      De twee jaarlijkse ALV vonden in het voor- en najaar plaats.

  • Het afdelingsbestuur heeft contact met de fractie en de bestuurder in het stadsdeel. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en wisselt met elkaar de stand van zaken uit. In 2019 wordt dit voortgezet
  • Om te communiceren met onze leden maakten we gebruik van mail, website en social media.

 

De campagne
De campagne werd gezamenlijk met de hele stad vormgegeven Onze campagnecoördinator, Julian Verbeek, had intensief contact met de landelijke en de stedelijke campagnecoördinator. Hij organiseerde  de campagne-activiteiten verder in het stadsdeel  Zuid. Hij had regelmatig contact met de fractie van de stadsdeelcommissies en onze bestuurder in ons stadsdeel. Er was dit jaar wat minder aandacht voor de permanente campagne.

In februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het Verzetsmuseum. Alle kandidaten konden zich tijdens deze PvdA-afd-Zuid bijeenkomst presenteren. Er was een levendige discussie n.a.v. deze presentatie.

 

1 Mei viering en Tulpenactie
Gelukkig konden we de Tulpenactie nadat Lies Opdam  het bestuur had verlaten, voortzetten. Stephan Anthuma nam dit enorme karwei van haar over.

 

De ouderencommissie
De Ouderencommissie is ook dit jaar actief geweest. Ze hielden contact met de 70+ leden, organiseerden de 1 mei viering en organiseerden een rondleiding op de begraafplaats de Nieuwe  Ooster. Met als onderwerp vooraanstaande sociaaldemocraten.

We mogen terugkijken op een goed afdelingsjaar, waarin de verkiezingen voor onze afdeling niet tegen vielen.

Femke Roos-Meijer, Voorzitter PvdA Amsterdam Zuid

21-1-2019