Jaarverslag 2017

18 maart 2018

Over het bestuur
Het afgelopen jaar is het bestuur positief bezig geweest. Na de tweede kamer verkiezingen die ons niet vrolijk stemde is het ons gelukt positief aan de slag te gaan. Er hebben zijn wat wisselingen in het bestuur plaats gevonden, gelukkig hebben we snel enthousiaste nieuwe bestuursleden kunnen vinden.

Het bestuur is volledig, met voorzitter, penningmeester, secretaris en zes leden.

Menno Fieret heeft het bestuur verlaten om zich volledig in te kunnen zetten voor zijn studie. Julian Verbeek heeft Menno vervangen als Campagne coördinator. Jan Hollander is verhuisd en woont niet meer in Amsterdam. Eddy Linthorst, is onze nieuwe penningmeester geworden. Julian Verbeek was bereid Jan Hollander te vervangen. Hij is nu verantwoordelijk voor de website, en Facebook en de campagne.

Ans Hekermans maakt vanaf deze ALV na haar benoeming, deel uit van het bestuur en zij zal onze secretaris gaan assisteren. Annemarijke Wooldrik onderhoudt de contacten met nieuwe leden. Michael Levisson is verantwoordelijk voor PR en de communicatie. Katja is onze secretaris, Lies Opdam, neemt deel aan verschillende commissie. Nijs Keppel is waarnemend voorzitter en Femke Roos de voorzitter.

Activiteiten vanuit het afdelingsbestuur.
In 2017 zijn zes bijeenkomsten georganiseerd. 20 januari hadden wij een gezamenlijke nieuwjaarsborrel met PvdA Amsterdam. 18 februari was er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden met aansluitend een campagne actie 23 maart vond er een ALV plaats, na het officiële gedeelte hebben we het over de uitslag van de verkiezingen gehad, het thema was uithuilen en opnieuw beginnen, aan welke onderwerpen gaat onze afdeling dit jaar aandacht aan besteden.

30 maart hebben we gezamenlijk deel genomen aan de bel actie op het kantoor van de PvdA gehad. 1 april hebben wij de Amsterdam dag georganiseerd. Een bijeenkomst voor alle bestuursleden van de verschillende afdeling. Onderwerp voor deze dag was: “De verkiezingsuitslag en de campagne voor de gemeenteraad verkiezingen in maart 2018”.

22 juni organiseerden wij een thema avond over wonen. 14 september openden wij het seizoen met een leden borrel. 26 oktober vond een thema avond plaats waar werd gediscussieerd over de A van Arbeid. 30 november vindt er een ALV plaats, met aansluitend een discussie. Alle bijeenkomsten waren geanimeerd en werden goed bezocht.

Bestuursoverleg
Ons bestuur vergadert iedere maand. We evalueren de laatste bijeenkomsten en bespreken wat de komende tijd georganiseerd moet worden. Overleg met de fractie en bestuurder van de bestuurscommissie

Er was dit jaar regelmatig overleg met de fractie en bestuurder. Marijn onze bestuurder in de bestuurscommissie neemt maandelijks deel aan de bestuurscommissie. Ook vond overleg plaats tussen de bestuurder de fractie en de voorzitter van het bestuur.

Voorzittersoverleg
Maandelijks vindt er een overleg plaats met de voorzitters van alle Amsterdamse afdelingen, hier worden plannen en ideeën uitgewisseld. Aan dit overleg nemen wij actief deel.

Website
Onze website is up to date en daar zijn we heel blij mee. Aankondigingen, verslagen en actualiteiten zijn daar te vinden.

Het afdelingsblad ‘DE STEM’
De Stem van Rood Zuid. Op dit moment is het niet duidelijk of De stem zal voortbestaan. In 2017 is hij nog één keer uitgekomen.

De ouderencommissie
De ouderencommissie, die al sinds jaren bestaat uit onze actieve leden Elles Bense, Estella Heesen, Daan Sajet, en Mark de Vos. Zij organiseren bijzondere bijeenkomsten voor de ouderen in het bijzonder, maar ook voor belangstellende leden Lies Opdam is onze vertegenwoordiger

Verenigingsraad
Onno van de Vlerk is onze vertegenwoordiger hier. Maar alle verslagen van deze bijeenkomsten worden door ons gelezen en onderwerpen die daar behandeld worden komen soms ook terug in het Voorzittersoverleg.

Campagneactiviteiten
Tot juni 2017 heeft onze campagne coördinator deelgenomen aan de stedelijke campagne overleggen. We hebben in totaal in 2017 verschillende keren keer campagne gevoerd. Zowel in het stadsdeel als centraal in Amsterdam. De campagneactiviteiten waren:

canvassen, straatacties met het uitdelen van rozen, hulp bij het inzamelen voor de voedselbank. Ook hebben we vanuit Zuid meegewerkt aan het in Zuid gehouden Keti Koti festival en de 1 mei viering.

Het gebruikelijke aantal vrijwilligers bij een campagneactie is zes personen. Bij de tulpenactie op 1 mei helpen jaarlijks vele leden. Dank aan de bestuursleden die meeschreven aan dit jaarverslag.

Februari 2018 Amsterdam afdeling Zuid