Jaarrekening 2017 en toelichting

18 maart 2018

De jaarrekening kunt u openen door te klikken op de volgende link.

Toelichting op de jaarrekening 2017

De jaarrekening over 2017 ziet er totaal anders uit dan die van voorgaande jaren. In de eerste plaats heeft de Partij van de Arbeid, zoals bekend, een gevoelige nederlaag geleden tijdens de verkiezingen en dat heeft een direct gevolg op de financiële situatie van zowel de partij als geheel als de afzonderlijke afdelingen.

Om  een faillissement te voorkomen is de gebruikelijke afdracht  van het landelijk bureau het afgelopen jaar niet uitbetaald, een bedrag van ruim € 5.000. Daarnaast is er gekeken of de reserves van de rijke afdelingen niet moesten worden afgeroomd. Dat laatste heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen groot beslag is gelegd op de financiële reserves van de afdeling. Er zijn namelijk grote uitgaven gedaan om de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam te kunnen financieren. Onze afdeling is daarbij aangeslagen voor een bedrag van € 22.452. dat is ruim 50% van onze totale reserve. Het ging hierbij om een besluit van de gezamenlijke afdelingen in Amsterdam. Niet meedoen was geen optie.

Voor het overige heeft de afdeling een keurig financieel beleid gevoerd. Aan de inkomstenkant is er, zoals gezegd geen bijdrage gekomen van het landelijk bureau en ook de renteinkomsten vielen het afgelopen jaar vrijwel weg. Een tegenvaller van ruim € 6.000.

Aan de uitgavenkant is daar op ingespeeld: deze zijn vrijwel gehalveerd tot € 4.400, als de afdracht voor de gemeentelijke campagne buiten beschouwing wordt gelaten. Daar moet echter wel bij worden aangetekend dat een apart verkiezingsfonds niet meer nodig is, nu de stadsdelen de facto worden afgeschaft.

Amsterdam 3 maart 2018

Eddy Linthorst