25 februari 2017

HET IS NU TIJD ER VOL VOOR TE GAAN!

PvdA partij-genoten!

Het harde werken van onze campagnevrijwilligers lijkt beloond te gaan worden. De peilingen zien er weer rooskleuriger uit en mensen op straat zijn blij om ons “weer” te zien. Het is nu tijd om een vuist te maken en de Sociaal-democratie in de Rivierenbuurt te vertegenwoordigen.

Op 4 Maart gaan we namelijk weer CANVASSEN. Dat betekent het gesprek aangaan met bewoners en leren wat er leeft onder de kiezers. Voor onervaren campagnevoerders is het uiteraard mogelijk om met een ervaren campagnevoerder mee te lopen.

We verzamelen om 14:30 in eetcafé de RIJNCANTINE (Trompenburgstraat 147) en gaan in groepjes van 2 a 3 personen langs de deuren.

Om 16:10 verzamelen we weer in de Rijncantine om na te praten en samen iets te drinken.

Hou daarnaast allemaal de mail in de gaten, maandag hebben we waarschijnlijk groot nieuws!

Met vriendelijke groet,

Menno Fieret, campagne-coördinator Zuid

namens het Bestuur van de PvdA Amsterdam afdeling Zuid