27 december 2016

Groen licht voor Links Rode Samenwerking….?

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze afdeling PvdA Amsterdam -Zuid, donderdag 15 december jongstleden, lijken de eerste voorzichtige stappen gezet richting een vorm van samenwerking tussen de ‘links-progressieve’ partijen in Amsterdam met het oog op de GemeenteRaadsVerkiezingen in 2018.
Laurens Ivens (SP), Rutger Groot (GroenLinks) en Marjolein Moorman (PvdA) waren uitgenodigd om onder leiding van Nijs Keppel (bestuurslid PvdA-Zuid) met de Zaal van gedachten te wisselen over of die Samenwerking mogelijk is en wellicht noodzakelijk.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Het zou teveel gevraagd zijn als deze bijeenkomst al geleid zou hebben tot concrete afspraken maar onmiskenbaar is de basis gelegd voor het vertrouwen dat onderling nodig is om tot samen optrekken te komen. Over de noodzaak immers lijkt iedereen het wel eens. De uitnodiging om over dit onderwerp bij Groen Links verder te praten staat inmiddels…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reactie’s van de Zaal;

“Heel leuk om me op mijn allereerste PvdA moment meteen in de discussie over linkse samenwerking te mogen mengen – ik hoop dat het er nog vaker van komt!”
(KM)
“De bijeenkomst gaf mij een positief gevoel.De drie leiders gaan werken aan onderling vertrouwen. Nu moet de achterban van SP, Groen Links en PvdA  de noodzaak  inzien dat samenwerking op linkse onderwerpen het enige middel is tegen rechts beleid. Bij links beleid gaan mensen boven geld.” (EB)
“SP, GroenLinks en PvdA hebben samenwerking verkend. Heel voorzichtig en dat is prima. Zo’n samenwerking moet weldoordacht gebeuren en kost tijd. Kortom; een bijzondere en bijzonder inspirerende avond!” (FR)
“Een mooi begin, nu….doorpakken!” (MdG)
“Deze avond kan wel gemarkeerd worden als het begin van iets moois…” (FB)