Fietspad RAI minder sluiten

15 december 2019

Woensdagavond 11 december heeft de Stadsdeelcommissie Amsterdam Zuid een advies
unaniem aangenomen, ter bescherming van het openbare fietspad dat loopt over het
RAI-terrein. Het gaat over het fietspad dat loopt van de westzijde van het Europaplein
tot het Beatrixpark. Het advies werd ingediend door Ercan Çolak (PvdA) en werd
gesteund door GroenLinks, D’66 en de VVD.

Ercan Çolak: “Er wordt dagelijks veelvuldig gebruik gemaakt van het fietspad over het
RAI terrein. Dit fietspad is een Plusnet fiets en wordt gebruikt door verschillende
groepen, van schoolgaande kinderen en werkenden tot ouderen die een bezoek brengen
aan het Beatrixpark. Dit maakt het Fietspad een belangrijke verbinding tussen Oud Zuid
en de Rivierenbuurt.”

Gebruikmaking van het fietspad wordt gedwarsboomd door RAI-evenementen waar het
fietspad maximaal vijftig keer per jaar voor 24 uur wordt afgesloten door een hek. In het
advies wordt het Dagelijks Bestuur verzocht om terughoudendheid te betrachten bij het
afsluiten van het fietspad voor de duur van een gehele dag.

Ercan Çolak: “Wij onderstrepen het belang van veiligheid van bezoekers van RAI
evenementen, zowel tijdens die evenementen als bij de opbouw en afbouw ervan.
Daarnaast moet de openbare orde worden bewaakt. In het advies noemen we daarom
oplossingen als een verkeerslicht, gebruikmaking van klaar-overs of een tijdslimiet voor
afsluiting van het fietspad. Mede gelet op de Beheerovereenkomst tussen de gemeente
en de Rai, adviseren we het Dagelijks Bestuur om in samenspraak met de RAI deze en
andere alternatieven te onderzoeken en toe te passen”.

Het Dagelijks Bestuur heeft bij monde van Rocco Piers aangegeven dat een uitgebreide
schriftelijke reactie volgt, en dat er voor nu “uiteraard” de bereidheid is om naar
alternatieven te kijken voor het afsluiten van het fietspad.