12 juni 2017

EXTRA; wat speelt binnen de Afdeling

Beste Partij-Leden,

voorafgaand aan de aangekondigde THEMA-avond ‘WONEN in AMSTERDAM‘ op donderdag 22 juni aanstaande zal tijd besteed worden aan een korte, speciale Algemene Ledenvergadering. Geen reguliere ALV dus, maar gelegenheid om stil te staan bij ‘wat speelt binnen de Afdeling‘.

Aan het begin van de avond zal tussen 20.00 en 20.15 uur, kort maar indringend genoeg aandacht besteed worden aan het heuglijke feit dat er Jubilarissen te vieren zijn binnen de afdeling. En vervolgens; waar Bestuursleden vertrekken worden ook nieuwe aangetrokken en dienen officieel voorgedragen.