6 januari 2017

Buurthuis Henrick de Keijser >SpringLevend< Ook in 2017!

………van de fractie…….

Het is al weer een paar dagen geleden maar zaterdag 24 september was het dan eindelijk zo ver: de deuren van Buurtgebouw HENRICK DE KEIJSER werden officieel geopend met het doorknippen van het lint door portefeuillehouder Marijn van Ballegooien (PvdA), buurvrouwen Annie en Romy.

In de zomermaanden van 2016 werd de bewoners van de buurt aan en rondom het Henrick de Keijserplein de gelegenheid gegeven het karakteristieke leegstaande gebouwtje  een buurtfunctie te geven. In eerste instantie voor de kinderen maar dit werd zo voortvarend ter hand genomen dat inmiddels  (december 2016) definitief is besloten om ook in 2017 het huisje aan de bewoners te geven. Goed nieuws voor de buurt en haar bewoners!

Komend jaar werken de bewoners samen met ons aan een blijvende invulling van het gebouw. Bewoners zorgen voor meer activiteiten, en ook dat er wat eigen geld wordt verdiend om het gebouw draaiende te houden. Je kunt er dansen, filosoferen, bridgen, zelf iets organiseren, knutselen of pannenkoekenbakken met de kinderen. Of gewoon koffie drinken met buurtgenoten. Het bewonersinitiatief om iets van het gebouw te maken is belangrijk, want het zorgt voor verbinding tussen buurtbewoners. Het zorgt voor gezelligheid, en is een fantastische plek voor de buurtkinderen om in te spelen en te knutselen. We wensen de bewoners veel succes!

Meer lezen?
http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/2016-12-21/html/WB/ZD1/