5 december 2016

BESLUITNOTITIE GemeenteRaadsVerkiezingen 2018

Beste partij-leden,
Op 22 maart 2016 is in de ledenvergadering van de voltallige afdeling Amsterdam bijgaande besluit-notitie vastgesteld voor het “Proces richting de verkiezingen van 2018″ voor de gemeenteraad en voor de bestuurscommissies in de stadsdelen.
In strikt formeel opzicht gaat de ledenvergadering van de gehele afdeling Amsterdam daarbij alleen over de gemeenteraadsverkiezingen.
En is het aan de algemene ledenvergadering in de 7 verschillende stadsdelen om een en ander voor de bestuurscommissies vast te stellen.
Een dergelijke versnipperde werkwijze achten de afdelingsbesturen in de stadsdelen echter niet wenselijk. Daarom heeft ook het afdelingsbestuur van onze PvdA-afdeling in Zuid eerder ingestemd met de samenwerking tussen de PvdA-afdelingen in de stadsdelen over onder meer een gezamenlijk verkiezingsprogramma voor stad én stadsdelen (zie punt 4 van de samenvatting in bijgaande notitie) en het opstellen van een gezamenlijk profiel voor de bestuurscommissieleden (zie punt 13 daarvan). Natuurlijk wel zodanig dat alle 7 PvdA-afdelingen in Amsterdam zelf besluiten over de in hun stadsdeel belangrijkste elementen en de kandidaatstelling voor de eigen bestuurscommissie.
Het afdelingsbestuur zal de verkiezingen voor de bestuurscommissies voor de algemene ledenvergadering in komend voorjaar agenderen, waarbij het dan onder meer zal gaan om de belangrijkste elementen voor het  verkiezingsprogramma in stadsdeel Zuid. Ook hopen we dan meer te weten over de wijzigingen in de bestuursorganisaties, zoals immers het College van B. en W. heeft voorgenomen.
We hebben om die redenen de besluit-notitie niet ook voor de algemene ledenvergadering van 15 december op de agenda gezet. We gaan er immers vanuit dat ook het overgrote deel van de PvdA-leden in stadsdeel Zuid zich in de Amsterdam-brede samenwerking voor de verkiezingen van 2018 kan vinden. Niettemin willen we u daarover wel informeren en tevens de besluit-notitie ter beschikking stellen.
Met vriendelijke groet,
Namens het afdelingsbestuur
Femke Roos (voorzitter)
https://amsterdamzuid.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/20/2016/12/160426-PvdABesluitnotitie-proces-richting-verkiezingen-2018.pdf