Algemene Leden Vergadering 14 november 2019

Door Joep Wisse op 17 november 2019

Op de avond van 14 november kwam de afdeling Amsterdam-Zuid tezamen voor de tweede algemene ledenvergadering van dit jaar. De opkomst was goed en de sfeer gemoedelijk, voor wat een voorspoedig jaar is geweest voor de hele partij. Het was de eerste ALV voor het nieuwe bestuur, bestaande uit voorzitter Estella Heesen, secretaris Joep Wisse, penningmeester Nick Schipper en algemeen bestuurslid Annemarijke Wooldrik.

Estella blikte terug op het succesvolle politieke jaar van de PvdA, waarin de partij bij de provinciale staten- en Europese verkiezingen weer de stijgende lijn heeft ingezet. Het bestuur heeft genoten van het enthousiasme waarmee de actieve leden hebben geparticipeerd in de campagnes en de aanvullende activiteiten, zoals de rondleiding Art Zuid, de zomerborrel en de bijeenkomsten van de Rode Werf. Van de afdeling hoeft deze rode verbroedering in 2020 zeker niet te minderen en deze winter zullen er dan ook voedselbankacties plaatsvinden, waarvan de eerste op 7 december.

Vervolgens reflecteerde de afdeling op de begroting, samengesteld door penningmeester Nick en kwamen de stadsdeelcommissieleden aan het woord. Frank Bolhuis van Oud-Zuid en Ercan Colak van de Rivierenbuurt / De Pijp deelden hun ervaringen. Als directe lijn tussen de bewoners en de bestuurders constateerden zij dat de woonproblematiek nijpend is. Daarnaast kwamen thema’s zoals de overlast van de RAI en de verbouwingen aan bod. Om dergelijke thema’s beter aan het licht te brengen, zijn het bestuur, de commissieleden en communicatiestrateeg Wiljan Linders samengekomen om een communicatieplan te formuleren. Tenslotte werd er geconcludeerd dat het nieuwe systeem met de stadsdeelcommissies veel democratische belemmeringen oplevert. Belangrijk is dus dat hier voor de volgende gemeenteraad goed over nagedacht wordt.

Voordat men de avond afsloot met een borrel, werd er nog extra aandacht besteed aan de wooncrisis. Bouwe Olij en Egbert de Vries waren uitgenodigd om het door de PvdA, GroenLinks en de SP geformuleerde woonpamflet toe te lichten. In dit pamflet wordt erkend dat de woningmarkt overkookt en dat snelle verandering noodzaak is. Toevalligerwijs was er de dag voor de ALV een akkoord bereikt met de gemeente, waarin is afgesproken dat er 2500 extra woningen worden gebouwd met oog voor ouderen en lagere inkomens. Dit is een goede stap, maar we zijn er nog niet. Betaalbaar wonen is namelijk een recht en de grote macht van de vrije markt zet dit onder druk. Daarom stelt de partij zich ten doel om op den duur het percentage huurwoningen terug op het oude niveau te brengen. De ALV werd besloten met een nuttige brainstorm over wonen en de corporaties. Het bestuur kijkt uit naar een nieuw jaar vol kansen!