30 november 2017

Agenda ALV 30-11-17

Voor de pauze tot uiterlijk 20:45 uur betreft het vooral een huishoudelijke vergadering met als agenda:

a. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

b. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2017

c. Werkplan activiteiten 2018 van afd. Amsterdam Zuid

d. Presentatie exploitatie 2017 en begroting 2018

e. Afscheid bestuursleden

f. WVTTK

g. Rondvraag en sluiting