23 november 2016

aankondiging & uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING PvdA-afdeling ZUID 15 december 2016

Gewaardeerde PvdA-leden,

Het bestuur van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid nodigt U graag uit voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING op:

 >> DONDERDAG 15 DECEMBER aanstaande << >> aanvang/inloop 19.00 uur  <<

>>  in de BOVENZAAL van HUIZE LYDIA aan het Roelof Hartplein 2a <<

 

Voor de pauze -tot uiterlijk 20.30 uur- betreft het vooral een huishoudelijke vergadering met als AGENDA:

  1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
  2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 31 maart 2016;
  3. Goedkeuring van het voorstel voor het werkplan 2017 voor onze afdeling
  4. Goedkeuring van het voorstel voor de afdelingsbegroting voor 2017
  5. Verkiezing van nieuwe bestuursleden i.v.m. vacatures: Marian Konijn (lid), Menno Fieret (lid en campagnecoördinator)
  6. Afscheid van vertrekkende bestuursleden: Fred Cohen, Marjan Koopman, Morris Beks en Kelly Heeren
  7. Rondvraag en sluiting

 

Na de pauze staat de bijeenkomst -vanaf omstreeks 20.30 uur- in het teken van LINKSE SAMENWERKING.

Met een discussie over of en hoe deze vorm kan krijgen willen wij met de leden onze ideeën hierover bijstellen, aanscherpen en verder vormgeven. 


Aan dit deel van de avond zullen de volgende personen uit de Gemeenteraad van Amsterdam meewerken:

* Marjolein Moorman        fractievoorzitter PvdA

* Rutger Groot Wassink   fractievoorzitter Groen Links

* Daniël Peters                fractievoorzitter SP

 Wij hopen ook op uw aanwezigheid te kunnen rekenen

 

Begroting 2017 PvdA Amsterdam-Zuid

WerkPlan2017 PvdA Amsterdam-Zuid

Brief uitnodiging ALV 15-12-2016 PvdA Amsterdam-Zuid

ConceptVerslag ALV PvdA Amsterdam-Zuid dd 31-03-2016