8 juni 2017

22 JUNI THEMA-AVOND; Wonen in Amsterdam

Tijdens de laatste ALV van onze afdeling Amsterdam-Zuid van de PvdA is aangekondigd dat in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen diverse Thema-Avonden georganiseerd zouden gaan worden over onderwerpen die de stad Amsterdam in het bijzonder raken. Één daarvan is Huisvesting en Wonen in zijn algemeenheid.

Meepraten kan, graag zelfs, dus houdt de avond van 22 juni vrij. Hieraan vooraf gaat de Algemene Ledenvergadering, waarvoor nog apart een uitnodiging volgt. Alles vindt plaats in De Nieuwe Coenen, J.M.Coenenstraat 4.

Wonen in Amsterdam, waar moet dat heen?

Hoe houden we Amsterdam betaalbaar voor iedereen. Dit wordt in Amsterdam het belangrijkste onderwerp tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Economisch gezien staat de stad er goed voor: de werkgelegenheid groeit, het toerisme bloeit. Meer en meer mensen willen in de stad wonen. De vraag naar woningen is nu zo groot dat wonen voor verschillende groepen Amsterdammers onbetaalbaar dreigt te worden. Hoe voorkomen we situaties zoals in Londen of Venetië?

We gaan in groepjes over verschillende onderwerpen brainstormen. Daar hoef je geen expert voor te zijn, want in een brainstorm is alles wat je zegt goed. Zo help je het PvdA standpunt over wonen in Amsterdam op scherp te stellen.

Onderwerpen als deze komen aan bod:

  • Elk stadsdeel moet qua woningen minstens 35% sociale huurwoningen hebben
  • Met per stadsdeel 10% vrije sector woningen van rond € 1.000 p.m. en 10% van rond € 1.400 p.m.
  • De verkoop en/of liberalisatie van huurwoningen moet hiervan afhankelijk zijn
  • Opzetten nieuwe woningbouw-coörporaties voor middeninkomens in de publieke sector zoals uit onderwijs, verpleging, politie
  • Sociale huur weer terug in het publieke domein
  • Oude leegstaande kantoren ombouwen tot woningen voor starters
  • Nieuwe hotels alleen nog in de buitenwijken van de stad
  • Voor elke huur- en koopwoning een woonvergunning afgeven
  • Bed & breakfast toestaan wanneer volgens de voorschriften, Airbnb verbieden

Dus heb je een mening, een standpunt, een oplossing wellicht? 22 JUNI kun je meepraten om vanuit de PvdA richting te geven aan het debat over dit onderwerp; WONEN in AMSTERDAM!!