19 november 2016, om 13:00, Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam (nabij station Lelylaan) | Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam (nabij station Lelylaan)

Voorcongres Gewest Noord-Holland

Het Gewest Noord-Holland organiseert  voor alle leden in onze provincie een Voorcongres op:

Zaterdag 19 november
Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam (nabij station Lelylaan)

Aanvang 11.00 (zaal open 10.30)
Sluiting omstreeks 13.00.

Je kunt je aanmelden bij Mohamed Bejaoui via m.bejaoui@gmail.nl . We hebben graag een indicatie van het te verwachten aantal aanwezigen. Het voorcongres is een belangrijke stap in het proces van de nieuwe Ledendemocratie.

Er zal aandacht zijn voor de aanpak van de ledendemocratie in Noord-Holland en vooral voor het verkiezingsprogramma  en de daarop ingediende en in te dienen moties en amendementen. Discussie en afstemming  daarover zal plaats vinden en ook besluitvorming over de door het voorcongres te steunen voorstellen.

Die worden direct in het stemlokaal  geplaatst en hoeven dus niet eerst in de digitale ledenkamer voldoende ‘likes’ te hebben gehaald. Ook voor leden die niet zijn aangesloten op het internet en die geen e-mails ontvangen is het voorcongres  een kans om voorstellen in te dienen en mee te stemmen op basis van ‘one man, one vote’. De mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen via de digitale Ledenkamer is al geopend vanaf 24 oktober en sluit op 23 november. (ledenkamer.pvda.nl )

Ons nieuwe kamerlid Amma Assante zal daarbij gespreksleider zijn. Onder voorbehoud zal er ook een lid van de programmacommissie aanwezig zijn. Tot slot is er aandacht voor de lijsttrekkerverkiezingen. Het programma is nog in ontwikkeling en zal nog worden gepubliceerd op onze website. We hopen op de komst van een of meer kandidaten, maar hebben nog geen bevestiging.

Maak van de Ledendemocratie gebruik om direct invloed uit te oefenen op de besluitvorming voor het belangrijke PvdA-verkiezingscongres in januari via de LedenKamer, het StemLokaal en het Voorcongres.