Adriaen de Haer

Congresafgevaardigde

Annemarijke Wooldrik-van Schooten

Gewestelijk afgevaardigde

Daan Sajet

Lid Steunfractie

Eddy Linthorst

Gewestelijk afgevaardigde

Egbert de Vries

Waterschapsbestuurder

Elles Bense

Lid Ouderencommissie

Estella Heesen

Lid ouderencommissie, redacteur De Stem

Femke Roos-Meijer

Afdelingsvoorzitter

Flora Breemer

Fractievoorzitter

Hans Wamsteeker

Eindredacteur

Ita Hijmans

Ombudsteam

Jan Hollanders

Afdelingsbestuurslid, webmaster

Job van Amerongen

Columnist

Katja Moors

secretaris

Leo Vogelaar

Gewestelijk afgevaardigde

Lies Opdam

Lid ouderencommissie, redacteur De Stem

Marijn van Ballegooijen

Dagelijks Bestuurder stadsdeel Zuid

Mark de Vos

Lid Ouderencommissie

Martijn Meeter

Penningmeester

Matthijs de Groot

Afdelingssecretaris

Menno Fieret

Campagne-coördinator

Nijs Keppel

Vice-voorzitter

Nisan Sarican

Duo-bestuurscommissielid

Tanja van Nieuwenhoven

Hoofdredacteur