Bestuurcommissie Zuid

De fractie vertegenwoordigt de PvdA in de Bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Marijn van Ballegooijen

Dagelijks Bestuurder stadsdeel Zuid

Nisan Sarican

Duo-bestuurscommissielid