Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur wordt eens in de twee jaar door de afdeling gekozen/

Jan Hollanders

Afdelingsbestuurslid, webmaster

Menno Fieret

Campagne-coördinator